Hva betyr tallene på discene?

Alle disker flyr forskjellig. For å enklest mulig differensiere mellom de forskjellige typer disker gir vi de tall, eller ‘flight numbers’.

Hva betyr disse tallene?

Flyegenskapene er delt inn i fire kategorier: Speed, Glide, Turn og Fade. Hver enkelt disc har sine egenskaper som gjør discen unik, og ved å se på tallene vi har brukt, kan man sammenligne discer med hverandre. Vi vil nå forklare hva hver enkelt av disse kategoriene kan fortelle oss.

Speed

Speed er hvor raskt discen skjærer igjennom luften. 1 er tregest og 15 er raskest. Raskere discer er mer krevende å kaste og anbefales for viderekomne. Discer med lav speed anbefales til nybegynnere. Dette er fordi at speeden setter en viss standard for hvor mye punch man trenger for å kaste discen. Om man ikke klarer å kaste med krevd speed, vil discen få andre egenskaper.

Glide

Glide beskriver hvor mye en disc har lyst til å holde seg svevende. Discer med mye glide egner seg best for nybegynnere og for maksimal lengde. Glide kategoriseres fra 1 til 7, hvor 7 er mest glide. Glide er ofte ettertraktet, da discer med høy glide kan gi mye distanse. Ulempen er at mye glide også kan gjøre en disc veldig lite pålitelig i vind.

Turn

Turn forteller oss om hvor mye en disc har lyst til å svinge i den innledende fasen av ‘flight’en. Turn varierer fra -5 til +1. Discer som har et veldig lavt tall i turn er det vi kaller understabile.

Retningen discen ‘turn’er varier ut i fra hvilken retning discen roterer. Roterer discen med klokka (høyrehendt backhand/venstrehendt forehand) vil discen ha lyst til å turn til høyre. Roterer discen mot klokka blir alt speilvendt.

Turn påvirkes av hvor fort disken flyr. Desto fortere disken flyr, desto mer har den lyst til å turne. Hvordan discen turn’er går ofte hånd i hånd med fade.

Fade

Fade er tendensen til å falle av til venstre når discen mister fart, hvis du kaster backhand med høyre. Fade rangeres mellom 0-6, hvor 6 gir mest fade. Det vil si at discer med 0 i fade vil avslutte rettest, mens discer med fade 6 vil falle hardt av til venstre.

Discer med mye fade vil fortere søke bakken, noe som gjør at de gjerne ikke flyr veldig langt, men nettopp denne pålitelige faden gjør de gode til distansekontroll.

Handlekurv